خبری

سایت تخصصی افزونه دکان فارسی در ایران راه اندازی شد!

سایت افزونه دکان با اضافه کردن ویژگی های مختلف برای فارسی زبانان سراسر دنیا راه اندازی شد تا مشکلات و نواقص افزونه دکان را برطرف سازد.